TINTE STRATEGICE1) Continuarea reabilitării sălii de jocuri sportive şi a vestiarelor de atletism;

2) Atragerea de resurse financiare prin proiecte sau parteneriate pentru dezvoltarea bazei materiale aferentă ȋnvaţămantului cu profil sportiv;

3) Realizarea unor parteneriate pentru schimb de experienţă pe ramuri sportive cu cluburi sportive din străinătate.