RESURSE UMANE


Total posturi unitate – 17 din care:


- personal didactic predare: 13,5
- personal didactic auxiliar: 1,5
- personal nedidactic: 2

În scopul eficientizării activităţii – obţinerii de performanţe superioare ȋn diferite ramuri sportive, ȋn organigrama clubului sunt prevazute 4 departamente, denumite generic secţi si un compartiment administrativ astfel :


1) secţia atletism – 4 cadre didactice titulare: 1 antrenor maestru, 1 profesor grad I, 1 profesor grad II, 1 profesor cu grad definitiv.
2) secţia fotbal – 3 cadre didactice titulare: 2 profesori grad I si 1 profesor grad II.
3) secţia lupte – 1 cadru didactic suplinitor: 1 antrenor
4) secţia volei – 5 cadre didactice: 1 profesor grad I, 2 profesor grad II, 1 profesor cu grad definitiv, 1 antrenor

Compartimentul administrativ este format din:


- 1 administrator finaciar şi 1 instructor educaţie extraşcolară;
- personal de intretinere: 2 ingrijitori.

Pentru ca activitatea noastră să se desfăşoare ȋn condiţii optime avem nevoie de suplimentarea numărului de posturi astfel:


- 1 post şofer microbuz (avem ȋn proprietate un microbuz de 16 locuri din anul 2015 pe care nu l-am putut folosi pâna acum din acest motiv)
- 1 post muncitor ȋntreţinere
- 1 post secretar.

Clubul Sportiv Şcolar Caransebeş are un nr de 376 elevi grupaţi in 26 de grupe, din care:1) 13 grupe ȋncepatori – 206 sportivi:
- atletism: 4 grupe – 48 sportivi
- fotbal: 3 grupe – 66 sportivi
- lupte: 1 grupă – 12 sportivi
- volei: 5 grupe – 80 sportivi

2) 8 grupe avansaţi – 112 sportivi:
- atletism: 3 grupe – 30 sportivi
- fotbal: 2 grupe – 40 sportivi
- lupte: 0 grupă – 0 sportivi
- volei: 3 grupe – 42 sportivi

3) 5 grupe de performanţă – 58 sportivi:
- atletism: 1 grupă – 8 sportivi
- fotbal: 1 grupă – 18 sportivi
- lupte: 1 grupă – 8 sportivi
- volei: 2 grupe – 24 sportivi