RESURSE FINANCIAREÎntreaga activitate (salarii, personal angajat, ȋntreţinere bază materială, cheltuieli participare ȋn competiţii) a instituţiei noastre este finanţată de Ministerul Educatiei Nationale.
Execuţia bugetară pentru anii 2014 – 2016 este urmatoarea:


Anul 2014


- titlul I Cheltuieli de personal – 478,686 lei
- titlul II Bunuri şi servicii – 163,239 lei
- titlul IX Asistenţă socială (competiţii sportive) – 276,704 lei

Anul 2015


- titlul I Cheltuieli de personal – 491,472 lei
- titlul II Bunuri şi servicii – 150,250 lei
- titlul IX Asistenţă socială (competiţii sportive) – 306,700 lei

Anul 2016


- titlul I Cheltuieli de personal- 547,370 lei
- titlul II Bunuri şi servicii – 113,402 lei
- titlul IX Asistenţă socială (competiţii sportive) – 200,700 lei

Proiectul de buget pe anul 2017, este urmatorul:


- titlul I Cheltuieli de personal – 926,070 lei
- titlul II Bunuri şi servicii – 275,500 lei
- titlul IX Asistenţă socială (competiţii sportive) – 482,300 lei
- titlul XII Active nefinanciare (reparaţii capitale, active fixe) – 85,000 lei